Books in Other Languages by Sister Emmanuel

Sister Emmanuel’s books are available in many different languages. Here are the links to purchase her most recent books in Polish, Romanian, Slovak and Croatian.


Romanian edition of “Spiritual Warfare: The Express Lane to Union With God by Sister Emmanuel” by Sora Emmanuel Maillard (Author), Laurence Chartier (Translator)

 

 

Amazon.com USA | Paperback

Amazon.co.uk UK | Paperback

Available from Amazon Worldwide

Google Play | EPUB eBook

Available from Ingram for trade bookstores and wholesalers

 

  • Lupta Spirituala: Cale rapida de unire cu Dumnezeu

În sfârșit, a apărut noua carte a sorei Emmanuel privind lupta spirituală!

Cartea ”Lupta spirituală, cale rapidă de unire cu Dumnezeu” este pentru noi un îndemn necesar ca să profităm din toată inima de arma rugăciunii în viața noastră.

Ni s-au dat toate instrumentele de care avem nevoie pentru a evita atacurile Satanei. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să luăm aceste arme și să le folosim în luptele noastre spirituale zilnice.

Această carte analizează ce este războiul spiritual—o luptă împotriva răului—și ne încurajează să fim pregătiți împotriva celui Rău. Oferindu-ne exemple reale, ea descrie cât de viclean este Satana și cât de ușor cădem în capcanele lui fără să ne dăm seama.

 

ISBN-13: 978-1736330845 | Paperback

ISBN-13: 978-1736330852 | EPUB eBook

 


Croatian edition of “The Rosary: A Journey That Changes Your Life by Sister Emmanuel” by Sestra Emmanuel Maillard (Author), Marija Čolak (Translator)

 

 

Amazon.com USA | Paperback

Amazon.co.uk UK | Paperback

Available from Amazon Worldwide

Google Play | EPUB eBook

Available from Ingram for trade bookstores and wholesalers

 

  • Krunica: Putovanje Koje Ti Mijenja Život

Razmatranje Isusa i Marije je u središtu ove knjige. Svako razdoblje u njihovom životu postaje stvarno u našem srcu. Sve postaje istinsko. Zajedno s njima, ulazimo u betlehemsku štalu ili jeruzalemski hram, hodamo s njima putevima Galileje, patimo s njima među razbjesnjelim mnoštvom pred Pilatovom palačom, kličemo s Marijom Magdalenom pred Isusom, pobjednikom nad smrću…

Kako budemo putovali s njima, upijamo milosti koje idu uz svako otajstvo, kao djeca oduševljena s onim što gledaju. Kao djeca koja iskuse iste osjećaje kao ljudi koje razmatraju s njihovim nevinim očima, preobraženi smo zrakama svjetlosti koje dolaze iz evanđelja.

Također otkrivamo meditacije 10 neobjavljenih otajstava: samilosti i milosrđa izvedenih iz Biblije i tradicije Crkve.

 

ISBN-13: 978-1736330869 | Paperback

ISBN-13: 978-1736330876 | EPUB eBook

 


Polish edition of “The Rosary: A Journey That Changes Your Life by Sister Emmanuel” by Siostra Emmanuel Maillard (Author), Beata Breiter (Translator)

 

 

Amazon.com USA | Paperback

Amazon.co.uk UK | Paperback

Available from Amazon Worldwide

Google Play | EPUB eBook

Available from Ingram for trade bookstores and wholesalers

 

  • Różaniec: Podróż, która zmieni twoje życie

W sercu tej książki jest kontemplacja Jezusa i Maryi. Każdy etap ich życia uaktualnia się w naszych sercach. Wszystko staje się realne. Wchodzimy wraz z Nimi do stajni betlejemskiej czy też do świątyni jerozolimskiej, przemierzamy wraz z Nimi drogi Galilei, cierpimy wraz z Nimi pośród rozkrzyczanego tłumu przed pałacem Piłata, nie posiadamy się z radości razem z Marią Magdaleną wobec Jezusa – zwycięzcy śmierci.

Podróżując z nimi, napełniamy się łaskami przywiązanymi do każdej tajemnicy, jesteśmy dziećmi zafascynowanymi przez to, na co patrzymy i jesteśmy przemienieni przez te promienie światła, które emanują z Ewangelii.

Odkrywamy także medytacje dziesięciu nowych tajemnic: tajemnic współczucia i miłosierdzia, zaczerpniętych z Pisma Świętego i z Tradycji Kościoła.

 

ISBN-13: 978-1737788102 | Paperback

ISBN-13: 978-1737788119 | EPUB eBook

 


Slovak edition of “The Rosary: A Journey That Changes Your Life by Sister Emmanuel” by Sestra Emmanuel Maillard (Author), Lucia Strhárová (Translator)

 

 

Amazon.com USA | Paperback

Amazon.co.uk UK | Paperback

Available from Amazon Worldwide

Google Play | EPUB eBook

Available from Ingram for trade bookstores and wholesalers

 

  • Ruženec: Cesta, ktorá ti zmení život

Hlavnou myšlienkou tejto knihy je rozjímanie o Ježišovi a Panne Márii. Každá etapa ich života sa sprítomňuje a premieta v našich srdciach. Spolu s nimi vchádzame do betlehemskej maštaľky či do chrámu v Jeruzaleme, putujeme spolu po Galilei, trpíme s nimi v burácajúcom dave na nádvorí Pilátovho paláca a neskôr jasáme s Máriou Magdalénou pri stretnutí s Ježišom, ktorý premohol smrť…

Na spoločnej ceste s Ježišom a Máriou čerpáme milosti obsiahnuté v každom tajomstve a všetko sledujeme s detskou zvedavosťou a úžasom, zatiaľ čo nás premieňajú lúče svetla vyžarujúce z evanjelia.

Odhaľujeme tiež desať doposiaľ nepoznaných tajomstiev: rozjímame nad tajomstvami súcitu a milosrdenstva, ktoré vychádzajú zo Svätého písma a z Tradície Cirkvi.

 

ISBN-13: 978-1736330883 | Paperback

ISBN-13: 978-1736330890 | EPUB eBook

 


 

Polish edition of “Spiritual Warfare: The Express Lane to Union With God by Sister Emmanuel” by Siostra Emmanuel Maillard (Author), Beata Breiter (Translator)

 

 

Amazon.com USA | Paperback

Amazon.co.uk UK | Paperback

Available from Amazon Worldwide

Google Play | EPUB eBook

Available from Ingram for trade bookstores and wholesalers

 

  • Walka Duchowa: Najszybsza droga do zjednoczenia z Bogiem

Życie chrześcijańskie nie jest drogą łatwą! Przeciwnie, spotkamy na niej wszelkiego rodzaju pułapki, przeszkody i uwodzicielskie złudzenia, które będą chciały odwrócić nas od życia modlitewnego i od zjednoczenia z Bogiem. Na szczęście dysponujemy najrozmaitszą bronią, aby prowadzić tę dobrą walkę. Jest to na przykład słowo Boże, post, modlitwy świętych, obecność Matki Bożej… Autorki uczą nas identyfikowania tej broni i używania jej przeciwko przeszkodom wewnętrznym i zewnętrznym, które mają na celu odwrócenie nas od Boga. Tak uzbrojeni będziemy mogli zaangażować się w tę walkę, której stawką jest nasza wolność i będziemy szli naprzód dzięki łasce Bożej ku pokojowi i szczęściu, które Bóg chce nam dać w obfitości.

 

ISBN-13: 978-1-7377881-2-6 | Paperback

ISBN-13: 978-1-7377881-3-3 | EPUB eBook

 


Polish edition of “The Forgotten Power of Fasting by Sister Emmanuel” by Siostra Emmanuel Maillard (Author), Emilia Szeligowska (Translator)

 

 

Amazon.com USA | Paperback

Amazon.co.uk UK | Paperback

Available from Amazon Worldwide

Google Play | EPUB eBook

Available from Ingram for trade bookstores and wholesalers

 

  • Zapomniana Moc Postu: Uzdrowienie, Uwolnienie, Radość…

„Przeczytałem twoją książkę od deski do deski. Twoje słowa całkowicie mnie urzekły i przekonały o wadze postu. Znałem już jego korzyści, ale nie byłem świadomy wszystkich jego właściwości, które tak dobrze wyjaśniasz.

Dzięki tej książce odkrywamy praktykę postu. Jak wiemy, Nasza Matka w Medjugorie nieustannie przypomina o istocie poszczenia, W praktyce, często unikamy jednak stosowania tego, co wymaga od nas poświęceń. Walczymy, aby przekonać samych siebie do podjęcia postu.

Argumenty, które przedstawiasz oraz przykłady, które przytaczasz w tej książce, bardzo jasno wskazują powód, dla którego Matka Boża nalega tak wytrwale na coś tak dobroczynnego nie tylko dla duszy i ciała, dla apostolstwa na ziemi, ale i dla pomocy duszom czyśćcowym. Dziękuję ci za podjęcie tak ważnego tematu, bardzo często wspominanego w Piśmie Świętym, cennego dla żywych i umarłych.

Końcowa część twojej książki – wskazówki Świętych – przekona nawet najbardziej niechętnych. Ta książka będzie prawdziwym odkryciem praktyki postu dla każdego czytelnika”.

Ojciec Amorth

 

ISBN-13: 978-1-7377881-4-0 | Paperback

ISBN-13: 978-1-7377881-5-7 | EPUB eBook

 


 

Comments are closed.